przybierać


przybierać
Przybrać realne kształty zob. kształt.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przybierać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przybieraćam, przybieraća, przybieraćają, przybieraćany {{/stl 8}}– przybrać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIb, przybieraćbiorę, przybieraćbierze, przybieraćbierz, przybieraćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przybierać — ndk I, przybieraćam, przybieraćasz, przybieraćają, przybieraćaj, przybieraćał, przybieraćany 1. forma ndk czas. przybrać (p.) 2. górn. «urabiać skałę płonną w czasie wybierania złoża, jeśli wysokość wyrobiska jest większa od grubości złoża» 3.… …   Słownik języka polskiego

  • przybierać – przybrać realne kształty — {{/stl 13}}{{stl 7}} urzeczywistniać się, być urzeczywistnianym; realizować się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Konstytucja zaczyna przybierać realne kształty. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przybierać – przybrać na ciele — {{/stl 13}}{{stl 7}} tyć, grubieć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Po chorobie rekonwalescentka szybko i równomiernie przybierała na ciele. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przybierać – przybrać na wadze — {{/stl 13}}{{stl 7}} powiększyć swój ciężar, masę ciała; tyć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Prosiak wolno przybierał na wadze. Dzieci podczas pobytu u babci przybrały na wadze. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przybrać — dk IX, przybraćbiorę, przybraćbierzesz, przybraćbierz, przybraćbrał, przybraćbrany przybierać ndk I, przybraćam, przybraćasz, przybraćają, przybraćaj, przybraćał, przybraćany 1. «zwykle o wodzie, rzece: podnieść się powyżej normalnego poziomu,… …   Słownik języka polskiego

  • krystalizować — ndk IV, krystalizowaćzuję, krystalizowaćzujesz, krystalizowaćzuj, krystalizowaćował, krystalizowaćowany «wytwarzać kryształy; przybierać postać kryształów, osadzać się w postaci kryształów» Ałuny krystalizują w ośmiościennych kryształach. Beryle… …   Słownik języka polskiego

  • siadać — ndk I, siadaćam, siadaćasz, siadaćają, siadaćaj, siadaćał siąść dk XI, siądę, siądziesz, siądź, siadł, siedli, siadłszy 1. «przybierać pozycję siedzącą, w której ciało spoczywa całym ciężarem na pośladkach, a nogi są zwykle zgięte w kolanach»… …   Słownik języka polskiego

  • kształt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. kształtłcie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} forma zewnętrzna przedmiotu materialnego; sylwetka, wygląd, postać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wydłużony, obły, kwadratowy kształt.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kształtować się – ukształtować się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w odniesieniu do rzeczy materialnych: przybierać określony kształt, wygląd; formować się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pąki, liście kształtują się na wiosnę. Z gromady gęsi ukształtował… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień